Background Image
Next Page  30-31 / 52 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 30-31 / 52 Previous Page
Page Background

לב שלם

כשאת לידי אני הולך צולל

כשאת רחוקה אני מתחיל לרוץ

את רואה לתוכי אני רואה דרכך

את רוצה נקודות אני רוצה רצוף

וכשאני מתפרק

את יותר שלמה

גלים גלים בא הכאב

לב שבור הוא לב שלם

לב שבור הוא לב שלם

ברי סחרוף, לב שלם, בתוך: נגיעות, תשנ“ח )8991(

שֶׁאָנוּ מַשְׁכִּימִים וְהֵם מַשְׁכִּימִים

אָנוּ מַשְׁכִּימִים לְדִבְרֵי תּוֹרָה וְהֵם מַשְׁכִּימִים לִדְבָרִים בְּטֵלִים

מתוך הדרן בסיום מסכת, עפ“י תפילת בית המדרש, בתלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף כח, עמוד ב

חכם משה מלכה

מלמד שהשלמות אינה רק בבעלי התורה, אלא גם באנשי מעשה.

ישנם אנשים הרואים את השלימות רק בבעלי תורה ולא באנשי מעשה,

וטועים הם. וכבר אמרו חז“ל: ’לא המדרש הוא עיקר אלא המעשה‘, ו‘עתיד

הקב“ה לעשות צל וחופה לבעלי המצוות אצל בעלי תורה בגן עדן‘ - הרי

שגם בעל מעשים טובים שווה הוא לבעל תורה. ...

’אשרי מי שגדל בתורה, ועמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו, גדל בשם טוב

ונפטר בשם טוב‘ - רבי יוחנן בעל המימרה גילה לנו, שלאו דווקא מי שגדל

בתורה - היינו מי שהיה גדול בתורה, אלא אפילו מי שהיה עמלו בתורה -

כלומר שכל מעשיו, כל העמל שלו, העסק שלו, הוא על פי התורה. כי על ידי

מעשיו הטובים והנהגתו הישרה, עושה נחת רוח ליוצרו.

דרש משה, דרשות והרצאות, הספד על ירא שמיים ובעל צדקות, עמוד 113, הוצ׳ אורות יהדות המגרב, לוד, תשנ“ד )4991(

נולד בשנת תרע“א )1191( בהרי האטלס במרוקו. בן 81, עבר לעיר הבירה רבאט, שם לימד בתלמוד

התורה, מסר שיעורים, וניהל את הלימודים בחברת ’פתח תקווה‘, שמנתה כ-002 בחורים ובחורות.

בשנת תש“ז )7491(, שימש כרב שלוש ערים במרוקו הספרדית. כשחזר שימש כמורה בבית המדרש

לרבנים ברבאט, ובשנת תשי“ג )3591( מונה לרב ודיין בעיר בני מלאלל. בשנת תשט“ו )6591( עבר

לקזבלנקה, ושימש בבית הדין בקזבלנקה, שפעל בראשותו של רבה הראשי של קזבלנקה, חכם שלום משאש.

בשנת תשכ“ז )7691( עלה לארץ ישראל, ושימש כרבה של העיר פתח תקוה עד פטירתו.

חכם משה מלכה נפטר ביום י“ג אדר ב‘ תשנ“ז )7991(, ומנוחתו בבית העלמין סגולה בפתח תקווה.

הוא חיבר ספרים רבים והם: ספרי השו“ת: ’מקווה המים‘ - ו‘ חלקים, ’והשיב משה‘, ספרי דרשות ופרשנות על

התורה: ’נטפי המים‘ - ב‘ כרכים, ’באר משה‘, ’דרש משה‘, והספר ’למען השבת‘.

28

עמוד

29

עמוד