צדקה מיד ליד - פורים

צדקה מיד ליד - פורים

פורים מתאפיין במספר מצוות ייחודיות. לכל מצווה מתלווים מנהגים שונים, שהתפתחו בקהילות השונות לאורך השנים, אשר משפיעים על אופן קיומה של המצווה. בשיעור זה נבחן מנהג המעצב את קיומה של מצוות מתנות לאביונים. ידוע כי דרגתה של צדקה הניתנת ללא חשיפת זהותו של הנותן גבוהה יותר. בניגוד לכך, בפורים המצווה המשובחת היא הנתינה מידו של הנותן ליד המקבל.

העוסקים בתהליכים של שינוי חברתי תוהים לעתים קרובות כיצד לפעול בדרכים נכונות בקרב אוכלוסיות החיות בעוני, כך שתופעת העוני לא תתקבע. התחקות אחר מקורותיו של המנהג עשויה לתרום להתמודדות עם דילמה זו.
החיבור בין ערכים שונים הנזכרים במגילת אסתר: משלוח מנות, מתנות לאביונים והתכנסות הציבור למנוע את ההשמדה, מאפשר להצביע על דרכים במעורבות קהילתית משמעותית ובהנהגה הנשענת על תמיכה ציבורית נרחבת.

מטרות 

הצבת עקרונות של צדקה, חברות וחיבור בדרך לעשיית צדק. עקרונות אלה נלמדים מהמנהג לתת מתנות לאביונים מיד ליד בפורים.

לימוד המיוחד במתנות לאביונים בפורים בשונה ממצוות צדקה בכל השנה. 

מבנה השיעור

1. פנים אל פנים - תרגיל פתיחה, 30 דקות
2. מיד ליד - לימוד מונחה, 40 דקות
3. צדקה של נשים - לימוד בחברותא, 40 דקות
4. אביונים כרֵעים - לימוד ויישום, 40 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר