אסתר זהות ומנהיגות

אסתר זהות ומנהיגות

מגילת אסתר היא ייחודית ב"נוף המקראי": היא נקראת על שם אישה (כמו גם מגילת רות), ולא זאת בלבד, אלא על שמה הנכרי, ייחודיות זו מעוררת סקרנות מה היה מיוחד במעשיה של אסתר?

קריאת המגילה היא אחת ממצוות החג ולפי ההלכה היא חלה על כולם, גברים, נשים וילדים. המגילה נקראת על שם אסתר, דמות-מפתח בעלילה. העלילה של הסיפור מתרחשת בממלכת פרס בגולה, שם האל אינו מוזכר בה והתערבותו אינה נזכרת במפורש. מדוע מהווה מגילת אסתר חלק מהתנ"ך, ומדוע מכונה המגילה על שמה של אסתר? הלימוד יעסוק בשאלות אלו דרך חקירה והעמקה בקטעים מתוך המגילה, תוך התמקדות בדמותה של אסתר. קודם לכן, נתוודע לסיפור העלילה דרך קריאת המגילה.

 

מטרות

דיון בסוגיית הזהות הקבוצתית של המשתתפים ובכלל, ובזיקה בינה לבין היכולת להשמיע קול 
בחינת הזהות כמניע לפעולה ולהנהיג

מהלך השיעור

פתיחה: הצגת נושא המפגש 5 דקות
קריאת המגילה 25 דקות
לימוד בחברותות: אין אסתר מגדת 15 דקות
אסיף 30 דקות
קריאה מודרכת: אם החרש תחרישי 30 דקות
לימוד קבוצתי: על זהות ומנהיגות 30 דקות
סיכום: כתבוני לדורות 5 דקות

  • נושא המערך::מסורת מנהג בחג
  • מותאם ל::בתי מדרש
  • משך השיעור::שעתיים ורבע

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר