הישגים - ללמוד מחדש

הישגים - ללמוד מחדש

מחקרים במערכת החינוך מצאו ש- 10% עד 15% מהתלמידים בכל בית-ספר סובלים מלקויות למידה, וקשיי קשב וריכוז ברמות משתנות. התכנית "ללמוד מחדש" נועדה לאפשר לתלמידים עם לקויות שכאלה, מהפריפריה החברתית בישראל, להביא לידי ביטוי את הפוטנציאל הטמון בהם ובכך להשתלב בכיתתם ובבית-ספרם באופן המיטבי.

כחלק מגישה רב-ממדית, מציעה התכנית טיפול כולל בצורכיהם של הילדים בשלושה רבדים:
• התלמידים מקבלים תמיכה בשני מישורים המשולבים זה בזה, וחשובים להשתלבותם ולהצלחתם בבית-הספר: במישור האחד רוכשים התלמידים אסטרטגיות למידה המותאמות לצרכיהם האישיים. במישור השני הם לוקחים חלק בסדנאות העצמה רגשית המאפשרות תהליכי שיתוף, על-מנת להביא לחיזוק הדימוי העצמי ומיומנויות ההתמודדות שלהם בבית הספר. הפעילויות מתבצעות בקבוצות קטנות.
• הצוות החינוכי לוקח חלק בהשתלמויות מיוחדות המותאמות לצרכיו, שנועדו לסייע לו להבין את מהות הלקויות השונות, לרכוש כישורים ואסטרטגיות להוראה מתקנת ולהביא לשינוי התפיסה של נושא לקויות הלמידה במערכת הבית ספרית.
• הורי התלמידים לוקחים חלק בסדנאות ייעודיות המקנות להם ידע על לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז. המפגשים מספקים להורים כלים להתנהלות ולהתמודדות בסביבה המשפחתית. מטרתה של התנהלות זו היא לפתוח ערוצי תקשורת חדשים ובכך לאפשר להורים להיות מקור תמיכה עבור ילדיהם.
חיוניות התכנית נובעת מהעובדה שילדים עם לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז שרויים במאבק מתמיד "להדביק את הקצב" ביחס לחבריהם לספסל הלימודים. הקשיים הייחודיים, בשילוב עם הביצועים האקדמיים, מובילים להערכה עצמית נמוכה ולתסכול גדל והולך אל מול התהליך החינוכי ככלל. הסכנה הגדולה היא שבמעבר בין חט"ב לחטיבה העליונה תלמידים אלה לא יגיעו להישגים שיאפשרו להם להישאר במסגרת זו ויישלחו למסגרות אחרות שלא יאפשרו להם את מיצוי מלוא הפוטנציאל הקוגניטיבי שלהם.

 יעדי התכנית

יעדי התכנית הם למול שלוש אוכלוסיות מובחנות בו זמנית:
א. תלמידים-

 •  שיפור הישגים לימודיים של תלמידים בעלי לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז.
 •  שימוש באסטרטגיות הלמידה על ידי התלמידים הללו.
 •  שיפור תלמידאות (השתתפות בכיתה, הכנת שיעורים, נוכחות, ועוד) והנעה ללמידה בקרב תלמידי התוכנית.
 •  חיזוק הדימוי העצמי של תלמידי התכנית.
  ב. צוות בית הספר-
 •  שיפור הידע ומיומנויות ההוראה עבור ילדים עם לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז, בקרב הצוות החינוכי הבית-ספרי.
  ג. הורים-
 •  שיפור הידע והכלים של ההורים ביצירת דיאלוג עם ילדיהם.

שתי מטרות עיקריות לתכנית:
א. קידום ההישגים ותחושת המסוגלות העצמית של התלמידים בעלי לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז בחטיבת הביניים בפריפריה הגאו-חברתית של ישראל, על-מנת לממש את הפוטנציאל שלהם: הישארותם במסגרות חינוכיות רגילות, גם במעבר לחטיבה העליונה, ופתיחת שערים ללימודים אקדמיים. כל זאת כדי לאפשר השתלבותם בחברה.
ב. העלאת המודעות, שינוי התפיסות ושינוי בדרכי ההוראה של הצוותים החינוכיים בכל הנוגע לילדים עם לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז בבתי הספר.

הישגים

התכנית עוברת מחקר הערכה מקצועי על-ידי מעריכות חיצוניות. מחקר ההערכה מאפשר לנו ללמוד, לאמוד את התקדמות התכנית, לשמר הישגים ולשפר איפה שעולה הצורך. להלן נתונים נבחרים מהמחקר שנערך לשנת הלימודים תשע"ו:

 • לתלמידי ללמוד מחדש הייתה עלייה של 6.5 נקודות בציון הממוצע במקצוע הפונדקאי (בהשוואה לעמיתיהם אשר אינם סובלים מלקויות למידה ומקשיי קשב וריכוז שראו עלייה של 0.44 נקודות בציון בלבד).תמונה לאתר כיח
 • אחוז תלמידי התכנית שהתקדמו בציוניהם מציון נכשל במחצית א' לציון עובר במחצית ב' עלה מ-77% ל-92%!
 • בגרף הבא ניתן לראות את העלייה הממוצעת בציון של תלמידי ללמוד מחדש במשך השנה. יש לזכור כי תלמידים עם לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז מתקשים בשימור ציוניהם, ולכן עלייה בציון מהווה הצלחה משמעותית: