הישגים שערים לבגרות

הישגים שערים לבגרות

תכנית "שערים לבגרות" נועדה לסייע לבתי הספר לשמש מקפצות לבגרות באמצעות מודל עבודה ייחודי. כדי לקדם את התלמיד, העבודה נעשית בשיתוף פעולה עם מנהיגות בית הספר, מתוך אמונה שחיזוק המערכת והקניית כלים להתנהלות נכונה ולהתייעלות, יובילו לשינוי עמוק ובר-קיימא.

התכנית כוללת תהליך מקיף האורך ארבע-חמש שנים בכל בית ספר, ושמתמקד בהיבטים הבאים:
• ייעוץ ארגוני – קידום בנייתו של הצוות המוביל
• ייעוץ פדגוגי – יצירת כלים ושפה בית ספרית בראייה שש שנתית
• ייעוץ מקצועי – במטרה לייעל את שיטות ההוראה
• שעות תגבור ומרתונים – במיוחד לקראת בגרויות
מטרת התכנית היא לפתח, ליצור ולשמר מאגר ידע חינוכי בקרב בית הספר ובכך ולוודא שהמקפצה החינוכית שנוצרה במהלך השנה תשרת את הדורות הבאים ותעזור לבני הנוער לשבור את מעגל העוני.

להלן הישגים משנת הלימודים תשע"ו:

  •       בתי-ספר שהתחילו את התכנית ב-40-45% זכאים לבגרות, עלו בממוצע ל-84% זכאים בגרות לאחר ארבע שנים של יישום התוכנית.
  •       בית ספר העומד  ביציבות מזה 4 שנים על מעל ל- 88% זכאים לבגרות.
  •       בתי-ספר העומדים ביציבות  מזה 3 שנים  על מעל ל- 82% זכאים לבגרות.
  •       בתי-ספר העומדים ביציבות  מזה 3 שנים  על מעל ל- 90% זכאים לבגרות.
  •       שערים לחלום: תכנית למחנכים ליצירת מוטיבציה- מגוון שיטות וחומרי הוראה פותחו למען מחנכים על-מנת לתת להם את הכלים הנחוצים להם למתן חינוך איכותי יותר ולהטמעת מוטיבציה בקרב תלמידיהם.
  •      תספה: שערים לבגרות לנערות ממוצע אתיופי-באחד מבתי-הספר המשתתפים בתכנית זה מספר שנים, השתתפו 25 נערות ממוצא אתיופי בפרויקט ייחודי שמתמקד בהעלאת אחוז הזכאות לבגרות בהתבסס על צרכיהן הייחודיים. 87% מהנערות עברו בהצלחה את הבחינות אליהן ניגשו.
  •       הגרפים הבאים מציגים לדוגמא את העלייה באחוז הזכאות בבתי"ס בהם הוטמעו מרכיבי התכנית:

בית ספר אבית ספר ב

בית ספר ג

בשנת הלימודים תשע"ז מעל 5,000 תלמידים וכ-300 אנשי צוות מושפעים מהתכנית!