סטודנטים

כל ישראל חברים מפעילה 16 בתי מדרש לסטודנטים בפריפריה החברתית והגאוגרפית. היחידה לחינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - 'ממזרח שמש' מבנה תהליכי למידה קבוצתיים, המעצבים זהות אישית והזדהות מקומית, תוך עשייה קהילתית.

בית מדרש מחוייבים

בית מדרש נטועים

כל ישראל חברים - פעילות מצפון ועד דרום