קבוצות מנהיגות סטודנטים - דרום

כל ישראל חברים מפעילה 7 קבוצות סטודנטים באיזור הדרום

היחידה לחינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - 'ממזרח שמש' מלווה את הסטודנטים בתכנים ובתהליך קבוצתי, המחייבים נקיטת עמדה ופעולה מעשית כפעילים קהילתיים וכסוכני שינוי במעגלים הקרובים להם ובחברה כולה.

פעילות כיח באיזור הדרום

מחויבים אשדוד

מנהח: אורלי סרוסי

נטועים אשדוד

מנחה: אורלי סרוסי

אשדוד

מחויבים ספיר

מנחה: קמי בן זוהר

שדרות

מחויבים סמי שמעון

מנחה: קמי בן זוהר

 

נטועים אופקים

מנחה: שנה א' אלעד פורטל ושנה ב' יעל מסיקה

מקום הפעילות: מרכז צעירים

אופקים