נטועים אופקים

מנחה: שנה א' אלעד פורטל ושנה ב' יעל מסיקה

מקום הפעילות: מרכז צעירים

אופקים