קבוצות מנהיגות סטודנטים - מרכז

כל ישראל חברים מפעילה 2 קבוצות סטודנטים באיזור המרכז

היחידה לחינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - 'ממזרח שמש' מלווה את הסטודנטים בתכנים ובתהליך קבוצתי, המחייבים נקיטת עמדה ופעולה מעשית כפעילים קהילתיים וכסוכני שינוי במעגלים הקרובים להם ובחברה כולה.

פעילות כיח באיזור המרכז

נטועים נתניה

מנחה: רביד כהן חגי