שערי עוזיאל

מנהלים: הרב יצחק שוראקי והרב דוד זנו

ירושלים