שנת שירות

כל ישראל חברים מפעילה 59 בתי מדרש למתנדבים בשנת השירות. היחידה לחינוך יהודי חברתי במרחב הציבורי - 'ממזרח שמש' מעצימה את העבודה החברתית של המתנדבים בשנת השירות, תוך לימוד מקורות יהודיים וקישורם לעשייה הקהילתית.

במחשב"ה - בית מדרש בשירות הקהילה 

כל ישראל חברים - פעילות מצפון ועד דרום