ביקור הרב אביחי רונצקי בבית המדרש מרח"ב

ביקור הרב אביחי רונצקי בבית המדרש מרח"ב

הרב אביחי רונצקי, ראש מנהלת הזהות היהודית במשרד, הדתות, הגיע לביקור בבית המדרש מרח"ב למנהיגות רבנית חברתית הפועלת ב"ממזרח שמש". הרב רונצקי נפגש עם ראשי התכנית, הרב יצחק שוראקי והרב דוד זאנו, הכיר את הרבנים המשתתפים, ולמד על העשייה הברוכה של בית המדרש.

בעבודתו במנהלת, פועל הרב רונצקי לקדם את התפיסה כי התורה שייכת לכל עם ישראל ולכולם חלק בה. במסגרת זו, מסייר הרב בין בתי מדרש וקבוצות לומדים ברחבי הארץ, לומד ומלמד, פוגש ומכיר. הגוף מבקש לתמוך בבתי מדרש המנחילים זהות יהודית לכלל האוכלוסייה ולקדם יחד זהות יהודית הנוגעת לכולם. לאחרונה החל קשר בין המנהלת לממזרח שמש, ובמסגרתו הגיע הרב לראשון בסדרת ביקורים, בבית המדרש מרחב.
בשיעור המרתק שהעביר הרב, טען כי ככל שגדול חיבורו של האדם אל התורה, כן גדלה מחויבותו לעשייה למען החברה ולהפצתה. על הרבנים, הלומדים בבית המדרש את שפתה של היהדות החברתית והמתונה, לצאת ולהפיצה לתלמידים, במוסדות החינוך בהם הם עובדים ובקהילותיהם.
אנו שמחים על החיבור שנוצר, ומקווים כי הוא יהווה את תחילתה של שותפות פורה.