אין אדם דומה לחברו

שיעור זה פותח את מעגל הזהות האישית. בשיעור זה נלמד מקורות (כולל קריקטורה) העוסקים בשני היבטי הזהות: מחד השוויון והדמיון לזולת, ומנגד הייחודיות האישית. אנו מבקשים להראות שבכל אדם ישנם שני ההיבטים. כמו כן, אנו מראים שהזהות מתעצבת הן על ידי גורמים נתונים (תורשה, הורים, סביבת הגדילה וכיו"ב) והן על ידי גורמים שהאדם יכול לבחור בהם (חברים, מקצוע, תחביבים, וכו'). במהלך התכנית נמשיך ונחדד את שני מרכיבי הזהות.

 

מטרות
התלמיד ילמד את המשמעויות הסותרות של המושג 'זהות', ויבחן יתרונות וחסרונות של כל משמעות.
התלמיד יברר אילו רכיבים בזהותו האישית מולדים ואילו נרכשים ונתונים לבחירתו.

 

מהלך השיעור
פתיח: מה מתאר אותי? (אישי ובמליאה)
לימוד: מהי זהות? (דף לימוד בחברותות עם מקורות המציעים הגדרות שונות ל'זהות')
אסיף: אז מה באמת הזהות שלי? דיון במליאה האוסף את הלימוד ומציג שאלה להמשך השנה

אביזרים: דף הלימוד (מצורף), מטבעות של 10 אגורות כמספר התלמידים, פתקים, כלי כתיבה

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר