מסורת משפחתית ואחריות במשפחה

כל דור מוסר לדורות הבא אחריו מנהגים, אמונות, ערכים ודפוסי חיים. כל דור בוחר (במודע או שלא במודע) מה ממסורת זו יקיים בחייו, כיצד יעשה זאת ומה יעביר לדורות הבאים. גם אלה המורדים במסורת ובוחרים בדרך חדשה, למעשה מגיבים למורשתם ומושפעים ממנה. בשיעור זה אנו מבקשים להעלות למודעות את העברת המסורת ואת אחריותם של התלמידים, כיום ובבגרותם, לקחת חלק מושכל בתהליך משמעותי זה.  מתוך החוברת "מעגלי דרך"

מטרות
התלמיד יכיר מסורות הקיימות במשפחתו.
התלמיד יברר את חשיבות המסורות המשפחתיות.
התלמיד יבחן את מקומו ואת אחריותו כלפי מסורות משפחתיות.

מבנה השיעור
פתיח: מה קורה כשמוסרים לאחרים? משחק מסירות בכדור להמחשת תהליך המסירה מדור לדור.
לימוד: מה קיבלנו מאבותינו ומה ניישם בחיינו, על סוגים שונים של מסורות (מידע פורמלי, מנהגים ופולקלור) ועל הבחירה במה להמשיך את הורינו ובמה להתחיל בדרך חדשה.
אסיף: מקומה של המסורת בחיינו סיכום הלמידה בעזרת מקור חדש: תפקידנו לקחת מהעבר ולחדש ולהתאים לדורות הבאים.

אביזרים: דף לימוד (מצורף), כדור למשחק מסירות, כלי כסף ומטלית למירוק

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר