כתיבת עבודת חקר

שיעור זה פותח את תהליך העבודה המעשית לחקר המסורת המשפחתית. היכרות עם המשפחה, תולדותיה ומסורותיה היא ציר מרכזי בגיבוש הזהות האישית של התלמידה, לכן במסגרת התכנית אנו מקדישים לכך מקום נכבד. בשיעור זה התלמידים יעצבו את העץ המשפחתי שלהם ויבחרו נושא לעבודת חקר על מסורת משפחתית אחת. מתוך חוברת "מעגלי דרך".

 

מטרות
התלמיד יעמיק את ההיכרות עם בני המשפחה הקרובה.
התלמיד יכיר סוגים שונים של עבודת חקר משפחתית, ויבחר את הדרך שבה יערוך את המחקר שלו.

מבנה השיעור
פתיח: מסורת במשפחה שלי
גוף השיעור: סוגי עבודות חקר משפחתיות
אסיף: יציאה לדרך

אביזרים: דף 'העץ המשפחתי', כרטיסיות לתחנות, דף לתלמיד ועבודות מוצלחות משנה שעבר

הערה: כעבור מספר שבועות כדאי להעביר את שיעור ב6 המצורף כקובץ כאן

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר