"מה לך נרדם?" – ספר יונה והתשובה

לע"מ. צילום: מרק ניימן

יום הכפורים מהווה את שיאם של עשרת ימי תשובה. זהו יום בו שלובים החשש מפני גזר הדין לצד האמונה כי האל הוא רחום וסולח. בלימוד משותף של הורים וילדים, ננסה לבחון מה הקשר בין הפיוט הפותח את הסליחות 'בן אדם מה לך נרדם' ובין ספר יונה, וכיצד מבטא חיבור זה את החזרה בתשובה.

מטרות

לימוד משותף של הורים ותלמידים
המשתתפים ילמדו תכנים מרכזיים בספר יונה ואת הפיוט 'בן אדם מה לך כי נרדם'.
המשתתפים יבחנו את הקשר שבין עשייה, אחריות וחזרה בתשובה.

מהלך השיעור

פתיח: במליאה
לימוד: הורים וילדים בחברותות קטנות 45 דק
אסיף: הופעה, בקשת סליחות וכד'

 

 

 

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר