מהי קהילה ומהי נתינה

שיעור זה פותח את מעגל הזהות הקהילתית. הכניסה לנושא החדש מצריכה אותנו לבחון את שני המושגים 'קהילה' ו'נתינה' ואת הקשר ביניהם. לב המעגל הוא התנדבות התלמידים, ולכן בשיעורים העיוניים ננסה להפוך את המושגים לרלוונטיים לתלמיד ולעורר את הרצון להתנסות בדבר האמתי. בשיעור התלמידים יקראו על דרכו של הרב אריה לוין בנתינה לאחרים, וילמדו מדברי הרב ישועה ללום על המגוון האנושי בחברה והצורך לתת למי שאין לו. מתוך חוברת "מעגלי דרך".

התלמידים יבררו את משמעות המושגים 'קהילה' ו'נתינה' ויבחנו את משמעותם עבורם.
התלמידים ילמדו על סוגי נתינה שונים ויעמדו על הקשר שבין אחריות ונתינה.
התלמידים יבחנו את מקומו של ערך הנתינה בחייהם בקהילת ביה"ס ובקהילה העירונית.

 

מבנה השיעור
פתיח: מהי נתינה? מהי קהילה?
לימוד: נתינה לאחר
אסיף: נתינה בקהילת בית הספר

אביזרים: דף לימוד (מצורף)

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר