אדון הסליחות

תקיעה בשופר. לע"מ, צילום: פריץ כהן

חודש אלול הינו חודש הרחמים והסליחות, אחת הדרכים המרכזיות לבקשת סליחה היא שירת הפיוטים.
בשיעור זה יכירו התלמידים את הפיוט 'אדון הסליחות' ויבחנו את משמעותה של הסליחה עבורם.

מטרות

התלמידים ילמדו את הפיוט 'אדון הסליחות' ויתנסו בשירתו.
התלמידים ילמדו את מידות הסליחה של האל.
התלמידים יבררו את מושג הסליחה ויבחנו את מקומה בחייהם.

מהלך שיעור

פתיח: האזנה לפיוט ולימוד הפזמון. 10 דק אינטרנט ודף הלימוד.
לימוד אישי/ בחברותות: 25 דק אינטרנט ודף הלימוד.
אסיף: שירת הפיוט 10. דק אינטרנט ודף הלימוד.

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר