למולדת שובי רוני

אנו מניחים שרוב התלמידים נולדו בארץ, ושהחיים במדינה יהודית בארץ ישראל נראים להם מובנים מאליהם. בשיעור זה, שהוא לב העיסוק בזהות הלאומית, אנו מבקשים לעסוק בעלייה לארץ ובמניעיה, ובאתגר המתמשך שהחיים במדינה מציבים בפני צעיריה. דף הלימוד לשיעור מתרכז בשני מקורות: הפיוט 'למולדת שובי רוני' ו'מגילת העצמאות', שנלמדה בכתה במהלך שיעורי תרבות ישראל. הפיוט הוא כלי ביטוי יהודי עתיק, ואילו מגילת העצמאות היא מקור ציוני-מודרני. במערך אנו מבקשים לסייע לתלמיד לבחון את הקשר בין המקורות ולהראות לו חיבורים אפשריים בין ישן לחדש, בין מסורת למודרנה. מתוך חוברת "מעגלי  דרך-תכנית לבני ובנות מצוה".

 

מטרות
התלמידים ילמדו על הקשר בין החזון היהודי העתיק ובין מדינת ישראל.
התלמידים יבררו את הקשר בין זהותם האישית ובין מאפיינים מרכזיים של מדינת ישראל.
התלמידים יכירו זוויות שונות של הקשר בין יהדות התפוצות ומדינת ישראל.

 

מבנה השיעור
פתיח: עולים לארץ ישראל
לימוד: פיוט "למולדת שובי רוני"
אסיף: עושים ציונות

אביזרים: כותרות העוסקות בעלייה (מצורף, לחלק מודפס או להקרין), דף לימוד (מצורף), אפשרות להקרנת סרטון מיו-טיוב.

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר