"כשנים הטובות לברכה"

אתר פיקיוויקי. צילום: שריף עסאקלה פעילות להבה 2012.

הטבע מחזורי, אך גם בתוך מחזוריות זו ניתן להצביע על נקודות התחדשות. לאורך הדורות היו קשורות הבקשות לשנה החדשה במערכת הטבע הארץ-ישראלית ובראש ובראשונה לירידת גשמים. הבקשות נאמרו במסגרת התפילה היומיומית אך גם במסגרת תפילת יום הכפורים. הלימוד מזמן התבוננות אל ההתחדשות היומיומית של האדם, אל חשיבות הפרנסה בעבר וכיום ואל יכולת השפעתו של הציבור על חלוקת המשאבים.

 מטרות השיעור

התלמיד יבחן את הקשר בין ההתחדשות בטבע לבין התחדשות אישית, חברתית ולאומית.
התלמיד יכיר תפילות מן המסורת היהודית ולאורן ידון באיחולים האישיים והציבוריים בעבר וכיום.
התלמיד יברר את מידת אחריות הפרט והציבור להתגשמותן של הבקשות הציבוריות.

מהלך שיעור 

פתיח: האזנה לפיוט (10 דקות). 
כתיבת בקשות להתחדשות והקראתן (15 דקות).
לימוד בחברותות: ברכת השנים (10 דקות) דף לימוד לתלמיד.
לימוד בחברותות: תפילת הכהן הגדול 20 דקות.
אסיף: דיון – בקשות להתחדשות כיום 20 דקות.

ציוד

אינטרנט להשמעת הפיוט בכיתה,  כלי כתיבה ודפים

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר