אלול – זמן של חשבון נפש

רחלי בליפנטה אפוטה. אתר פיקוויקי

חודש אלול הינו חודש של חשבון נפש. מקובל כי שם החודש 'אלול' הינו ראשי תיבות של הפסוק "אני לדודי ודודי לי". בשיעור זה אנו מבקשים מהתלמיד לבחון את משמעות הפסוק עבורו וכן לבחון מקורות נוספים לשם החודש אשר כולם מתייחסים לממדים שונים של חשבון נפש שעושה היחיד מול עצמו ומול החברה הסובבת אותוות

מטרות

התלמיד יכיר משמעויות שונות של ראשי התיבות 'אלול'.
התלמיד יבחן מהי משמעותו של חודש אלול עבורו בממד האישי וביחס לחברה הסובבת אותו.

מהלך שיעור

פתיח: הסבר קצר מקומו של החודש בלוח השנה העברי - 5 דקות
לימוד אישי: כל תלמיד יתייחס בכתב לפחות לשני מקורות - 30 דקות דפי הלימוד
אסיף: דיון מסכם - 10 דקות.

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר