פתח שערי שמים לתפילתנו

לעמ צילום: מרק ניימן

התפילה היהודית היא תפילה של ציבור אך יש בה גם מקום ליחיד להביע את המיוחד בו. תפילת הרבים מצריכה שיתוף, כוונה ועוד. בשיעור זה נבחן את המיוחד בתפילת הציבור דרך לימוד פיוטי תפילה המושרים בעדות ישראל השונות. לבחון מה מיוחד בפיוט הנאמר בציבור ומהי משמעותו לאדם הפרטי.

 מטרות

התלמיד ילמד פיוט מתוך תפילות הימים הנוראים.
התלמיד יבחן את האתגרים העומדים בפני המתפלל בציבור ויעמוד על יתרונות תפילת הרבים מול תפילת היחיד.

מבנה השיעור

פתיח: האזנה לפיוט. (10 דקות). 
לימוד בחברותא: לימוד פיוט נבחר (20 דקות). 
דיון במליאה:  (10 דקות)
אסיף: שירת פיוט (5 דקות)

ציוד

חיבור לאינטרנט להשמעת הפיוט

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר