"אל מלך יושב על כסא רחמים"

לע"מ. צילום: פריץ כהן

בימי אלול ותשרי מכין האדם את עצמו למשפט בפני האל. אחת ממידותיו של שופט בכלל ושל הקב"ה בפרט היא מידת הרחמים. אנו מבקשים לבחון מה משמעותה של מידת הרחמים וכיצד מידה זו באה לידי ביטוי במעשינו כבני אדם. נכיר את מידת הרחמים דרך פיוט מרכזי בימי הסליחות והדין העוסק במידותיו של האל.

מטרות

התלמיד יכיר פיוט משולב בפעילות חגי תשרי העוסק במידת הרחמים של האל
התלמיד יבחן את הקשר בין מעשה האדם ובין מידת הרחמים של האל לאור מדרש חז"ל.
התלמיד יעלה אפשרויות לפעולה במרחב החברתי לאור מידות האל.

מהלך שיעור

פתיח: האזנה לפיוט ועיון ראשוני (10 דקות)
לימוד במליאה: מידותיו של האל (15 דקות) לוח ודף הלימוד
לימוד בחברותא: מדרש (15 דקות) דף הלימוד
אסיף במליאה (5 דקות)

ציוד

חיבור לאינטרנט להשמעת הפיוט בכיתה, לוח ודף לימוד

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר