"בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'"

לע"מ. צילום: פריץ כהן

ימי אלול ותשרי הינם ימים של פתיחת שערי שמים, לשם כך נוהגים לתקוע בשופר. במהלך הלימוד נעמוד על מקומו של השופר בחגי תשרי ונבחן ביחד דרכים נוספות המסייעות ביצירת הרגשה של קרבה בין האדם לאלוקיו. 

מטרות

התלמיד ילמד מה הם תפקידי השופר בימי אלול ותשרי.
התלמידים יציעו דרכים נוספות היכולות לעזור בפתיחת שערי שמים.

מהלך השיעור 

יחידה ראשונה פתיח: התנסות בתקיעה בשופר (15 דקות) שופר, בעל תוקע
הקראת סיפור (15 דקות) דף הלימוד
יחידה שנייה לימוד בחברותא: 2 מקורות (20 דקות) דף הלימוד
סיכום יצירתי: תפקידי השופר. (25 דקות) חומרי יצירה

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר