דרך חדשה

דרך חדשה

חודש אלול ועשרת ימי תשובה הינם ימים של בחינת המעשים. בימים אלה אנחנו מתבוננים לאחור , מפיקים לקחים ובעיקר מסתכלים קדימה בציפייה לעתיד טוב עוד יותר. מערך שיעור זה מציע לנו להתנסות בעזרת מדרש ויצירה בתעיה ותהייה ובאמצעותן למצוא ביחד את הדרך החדשה.

מטרות

 התלמיד ייבחן את מעשיו בשנה שעברה הטובים והפחות טובים.
 התלמיד יציע דרכים למציאת דך חדשה בממד האישי ובממד הקהילתי-חברתי.

מהלך שיעור

פתיחה במליאה: הקראת הסיפור, שאלות הבנה ותיאור הדרך הדמיונית. (15 דק) דף לימוד עם הסיפור
לימוד אישי: כל תלמיד מצייר ונותן כותרת (20 דק') חומרי יצירה
בחברותא: הסבר התוכן הציורי (15 דק')
סיום: מתן שם לתערוכת הציורים. (10 דק')

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר