תשובת הציבור בעשרת ימי תשובה

תשובת הציבור בעשרת ימי תשובה

לצד חשבון הנפש האישי בעשרת ימי תשובה מזמנים ימים אלה גם חשבון נפש ציבורי. בשיעור נבחן את הדרכים הציבוריות לחזרה בתשובה בתחומים החברתיים, נברר את הכשלים הקיימים ונעלה הצעות להתמודדות איתם. 

מטרות

בחינת מקומה של התשובה האישית והחברתית כבסיס לחשבון נפש אישי וציבורי.
ברור היבטים חברתיים וציבוריים במושג התשובה היהודי-ישראלי.
בחינת דרכים לתיקון עוולות ציבוריות בחברה הישראלית.

מהלך השיעור

פתיח: סיפור המסמרים.
לימוד בחברותות: חשבון נפש ציבורי.
אסיף בחברותות: חשבון נפש ציבורי ואחריות חברתית של אזרחי המדינה. 

 

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר