על הנס במקורות ובחיינו

נרות חנוכה

בחנוכה אנו מודים "על הניסים ועל הנפלאות". בשיעור זה נברר מהו נס ומי גורם לו: כח עליון, מעשה האדם, תפילה? נבחן האם קורים לנו היום ניסים. נעיין במקורות לחנוכה ולפורים ונצפה בשני סרטים: קטע מ'אושפיזין' ו'האיש ההולך על החבל'.

מטרות:

לימוד מקורות לחנוכה\פורים
בירור מושג הנס

מהלך השיעור

פתיח: צפיה בקטעים משני סרטים ושיחה קצרה
לימוד: תיאורי נס חנוכה ופורים במקורות שונים והשוואה ביניהם
אסיף: על הקשר בין הסרטים והגישות במקורות, שיתוף על ניסים בחיינו.

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר