כבוד האדם ג - עלבון ופיוס

כבוד האדם ג - עלבון ופיוס

שיעור זה הוא השלישי בסדרת שיעורים העוסקים בכבוד האדם. השיעור הוא חלק מסדרת השיעורים 'כבוד האדם' אך יכול גם לעמוד בפני עצמו. בשיעור זה אנו רואים פגיעות בכבוד האדם בשל הבדלים במנהגים של בני קהילות שונות.

מטרות

התלמידים יכירו שיש עלבונות שנוצרים מהבדלי מנטליות ומנהגים
התלמידים יזהו עלבונות כאלו וינסו להימנע מלהעליב ולהיעלב
התלמידים ינסו לפייס כשהם מזהים עלבון שכזה

מהלך השיעור

פתיח: סיפור מהחים ודיון קצר (20 דקות)
לימוד: סיפור תלמודי-רבי יוחנן לימוד ומשימה 
אסיף: במליאה, דיון כיצד נצמצם את הפגיעות בכיתתנו (20 דקות)

ציוד

דף לימוד

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר