ביקור חולים חלק א'

ביקור חולים חלק א'

ביקור חולים הוא ערך חשוב במורשת היהודית. המערך מדגיש את הערך הרגשי והחברתי הטמונים בקיום מצווה זו, על ידי שימוש בסיפור תלמודי על רבי עקיבא ובמקורות בני זמננו. ובנוסף המערך מעלה רעיונות לקיום המצווה על ידי התלמידים.

מטרות

היכרות עם ערך ביקור חולים.
יישום ערך ביקור חולים בבית הספר.

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לשיר 'כל שעה נשיקה', 20 דקות,
לימוד: בחברותות סיפור רבי עקיבא, 25 דקות,
אסיף: דיון על קיום "ביקור חולים" בבית הספר, 20 דקות

ציוד

דף לימוד, מערכת שמע אינטרנט

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר