משכינים שלום - חלק א'

משכינים שלום - חלק א'

בחברה שלנו ריב ומדון מתרחשים בשפע. בשיעור זה נסתייע בסיפור מבית אמא בכדי ללמוד כיצד משכינים שלום. נסיים את השיעור בהצעות יישומיות להשכנת שלום בין באי הכיתה.

מטרות

הכרת עקרונות השכנת שלום לתלמיד.
יצירת מאגר רעיונות ליישום מעשי של השכנת שלום בסביבת בית הספר.

מהלך שיעור

פתיח: דיון ראשוני על יתרונות השלום בעזרת שיר: "אצלנו בכיתה" –יהודה אטלס. 15 דקות.
לימוד בחברותות על השכנת שלום, מקור מבית אמא. 15 דקות.
אסיף: הסקת מסקנות כיצד להשכין שלום בין הילדים.15 דקות.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר