משכינים שלום - חלק ב'

וויקיפדיה Tobias Wolter


מהי החשיבות  של הביטוי: 'אהוב שלום ורודפיהו', מדוע אנו שואפים לשלום? בשיעור זה נלמד מה יוכלו התלמידים לעשות בכדי להשכין שלום בין הניצים בבית הספר ונעלה דרכים ואפשרויות להשכנת שלום בין באי הכיתה, דרך המקורות השונים על אהרון משכין השלום. 

מטרות

התלמידים יבינו את המושג שלום וילמדו מקורות יהודי ם שעוסקים ברדיפת השלום
התלמידים יפנימו כיצד ניתן להשכין שלום הלכה למעשה.

מהלך שיעור

יחידה ראשונה:
פתיח: שירי שלום- 5 דקות.
לימוד בחברותות: מקורות שונים על אהרון המשכין שלום- 20 דקות.
אסיף:סיכום בכיתה- 5 דקות

יחידה שניה:

פתיח: לימוד בחברותות- מקורות שונים על אהרון המשכין שלום-המשך- 10 דקות.
בקבוצות- המחזה כיצד ניתן להשכין שלום?- 20 דקות.
אסיף: הצגת ההמחזות בפני הכיתה - 15 דקות.

 

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר