חברים טובים - חלק א'

חברים טובים - חלק א'

בשיעור זה נבחן את המושג 'חברות' נברר מי הוא החבר הטוב ואיך מתנהג חבר טוב? בעזרת המקורות היהודים נלמד על מגוון רחב של דפוסי התנהגות טובה וחברות. 

 מטרות השיעור

הגדרה מהי חברות
בחינת התנהגויות המאפיינות חברות

 מהלך שיעור 

פתיח: סיפור "לקנות חברים" ויצירת קומיקס בעקבותיו (מומלץ להמחיז בכתה), 20 דקות.
לימוד בחברותות: על חברות כואבת, 15 דקות.
אסיף: כתיבת תגובות לחבר בפורום אינטרנטי, 10 דקות.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר