חברים טובים - חלק ב'

חברים טובים - חלק ב'

יצירת חברות טובה בין התלמידים/ות בכיתה, הינה אחת מהמטרות החינוכיות החשובות של מורים ומחנכים. בשיעור זה נבחן מהי חברות וכיצד ניתן להעמיקה? נכיר תפיסות שונות להגדרת החברות ונבחן האם אנו פועלים לפיהם.

מטרות

הבנת תפיסות שונות למושג חברות טובה

מהלך שיעור

פתיח: תמונות מדברות. (10 דקות).
למידה בחברותות-מקורות: פירוש חיד''א מסכת אבות, הרמב"ם. (20 דקות)
למידה בקבוצות, המחזת סיפור (15 דקות)
אסיף: הצגה ודיון.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר