דרכי נתינה - חלק א'

חלוקת תנורים ושמיכות לנזקקים

ערך הנתינה הוא אחד הערכים הבסיסיים ביהדות. המערך מאיר את החשיבות של ערך הנתינה באמצעות מתן צדקה לעני ולאביון, בהתבסס על הסיפור התלמודי של מר עוקבא. זהו המערך הראשון משניים העוסק במתן צדקה.

 מטרות 

היכרות עם ערך הנתינה ומצוות הצדקה.
דיון כיצד ראוי לתת צדקה מבלי לבייש את המקבל.

מהלך שיעור

יחידה ראשונה
פתיח: תמונה ושאלה בצידה. 20 דקות. 
לימוד בחברותות: סיפור עוקבא, 25 דקות. 
יצירה בעקבות הסיפורים, 20 דקות.

יחידה שנייה
לימוד מקורות בחברותא. 25 דקות.
אסיף במליאה

ציוד

חיבור אינטרנטי, מערכת שמע

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר