דרכי נתינה - חלק ב'

חלוקת תנורים לנזקקים

הנתינה היא ערך חשוב במורשת ביהדות. ערך זה מעמיק את ההיכרות של התלמידים עם דרכי הנתינה לעני ולנזקק ומציע דרכים מגוונות לעשיה זו (מתן צדקה, שותפות עם העני, פתיחת הלב), בהתבסס על מקורות יהודיים ואחרים. זהו המערך הראשון משניים העוסק במתן צדקה. 

 מטרות

העמקת הלימוד בנושא ערך הנתינה ודרכי הנתינה השונות.

מהלך שיעור

יחידה ראשונה
פתיח: תחרות כתיבה לתיאורי נתינה. 10 דקות.
תלמידים מציגים את מילותיהם ומסבירים את הבחירות. 30 דקות.
אסיף במליאה: מהן התיאורים המייצגים את הנתינה בצורה המיטבית. 10 דקות.

יחידה שניה
לימוד: טקסטים בחברותא, 20 דקות.
לימוד במליאה 20 דקות.
אסיף במליאה: יצירה בעקבות הלימוד. 10 דקות.

 

 

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר