יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק ב'

יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק ב'

בכל כיתה ישנם ילדים שהם "קצת אחרים" מסיבות שונות ולפעמים הם סובלים בגלל האחרות שלהם. בשיעור זה, שהוא השני משנים, נכיר את התופעה ונחשוב איך ניתן להתגבר על הרתיעה ולקרב את ה"אחר".

מטרות

הצבת התופעה של 'שונות' בין ילדים בכיתה.
הצבעה על היחסיות של השונות: השונה במקום אחד יכול להיות הנורמטיבי במקום אחר.
שיפור הסובלנות לאחר.

מהלך שיעור

פתיח: תמונות מדברות. 15 דקות.
לימוד: בחברותות "כולם דומים לאדם ראשון". 20 דקות.
אסיף: דיון בשאלה: 10 דקות.
יצירת כרזות בעקבות פתגמים. 45 דקות.

ציוד

דף תמונות, חומרי יצירה

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר