יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק א'

יש לי חבר והוא קצת אחר - חלק א'

בכל כיתה ישנם ילדים שהם "קצת אחרים" מסיבות שונות ולפעמים הם סובלים בגלל האחרות שלהם. בשיעור זה, שהוא הראשון משנים, נכיר את הסיפור על רבי אלעזר ומכוער מהמקורות, נחשוב איך ניתן להתגבר על הרתיעה ולקרב את ה"אחר".

 מטרות

הצפת ה'שונות' בין התלמידים בכיתה
הצבעה על היחסיות של השונות: השונה במקום אחד יכול להיות הנורמטיבי במקום אחר
לימוד מקורות בנושא.

מהלך שיעור

פתיח: שיר הילד הכי קטן בכתה יהונתן גפן (10 דקות).
לימוד: על רבי אלעזר והמכוער (15 דקות).
משימת כתיבה על המפגש בין אלעזר והמכוער (10 דקות).
אסיף: קריאת הסיפורים (30 דקות).

ציוד:

דף ציוד ומכשיר להקרנה ולהשמעה.

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר