יום זכויות האדם - מיעוטים בישראל

נכבדים דרוזים

יום זכויות האדם נקבע ע"י הקהילה הבינלאומית. בשיעור זה אנו מביאים את הראוי והמצוי: נלמד על היחס הראוי לבני כל העמים במדינה היהודית עפ"י מקורות יהודיים שונים, לעומת המצוי במציאות הישראלית בתחום זה.

הנושא רגיש ונוגע במספר עצבים חשופים: מציאות מתמשכת של מלחמה ופחד מפני גורמים עוינים, בשהות המתמשכת בגלות בתנאי שעבוד נאמרו דיברי שנאה רבים כלפי 'הגויים', וגם כיום מפי דוברים רבים נשמעים בשם היהדות קולות של התנשאות וזלזול במי שאינו יהודי. דווקא לנוכח מציאות זו חשוב להשמיע קול יהודי אחר. יש לקחת בחשבון שיתעורר דיון סוער בכיתה.
מומלץ להבחין עם התלמידים בין אוכלוסיות שונות של מיעוטים בישראל: ערבים, דרוזים, עובדים זרים ועוד. 

מטרות

• התלמידים יכירו במציאות המורכבת של בני קבוצות מיעוט שונות בישראל
• התלמידים ישמעו מקורות שונים הדוגלים ביחס של סובלנות וכבוד כלפי מיעוטים
• התלמידים ינהגו בסובלנות כלפי מיעוטים

מהלך השיעור

פתיח: המחיזו עם 2 תלמידים את השיחה המצורפת וערכו דיון קצר בשאלות שלצידו
לימוד: עם דף הלימוד המצורף, שבו פסוקים מהתורה ודברי שלשה הוגים: הרב כ'לפון הכהן, הרש"ר הירש והרצל, כולם מדברים על היחס הראוי למי שאינו יהודי במדינה היהודית
אסיף: ערכו דיון במליאה, בו תקשרו את המקורות לסיפור הפתיחה

 מעובד מתוך הספר: חוליה בשרשרת -תיקון האדם והחברה. תרבות ישראל ומורשתו לכתה ח'

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר