חג של פיוטים-פסח 'בל ימוט נצח'

צילום: לע"מ, יעקב סער

בפסח מתכנס עם ישראל למשפחותיו לספר ביציאת מצרים, כאשר לכל קהילה מנהגים מיוחדים לליל הסדר. בשיעור זה נכיר פיוט לליל הסדר המושר בקהילות לוב ותוניס "לבל ימוט נצח" ונתוודע למנהגים של קהילות אלו. 
לרשותכם דף לימוד ובו משימות המתייחסות הן לתוכן הפיוט והן לביצוע המוזיקלי של הפיוט. (מתוך הספר 'שירים ושורשים' כרך ב').

מטרות

התלמידים ילמדו לקראת פסח דרך הפיוט.
התלמידים יכירו את הפיוט ויעמדו על הלשון היחודית והחריזה.
התלמידים יכירו מנהגי קהילות שונות בחג.

מהלך השיעור

פתיח: האזנה לפיוט באתר 'הזמנה לפיוט'
לימוד: עבודה על דף הלימוד.
אסיף: שירה בצוותא לפי ההנחיות שבדף הלימוד.

אביזרים: הקרנה והשמעה לכל הכיתה, דף הלימוד המצורף

מומלץ לעיין באתר 'הזמנה לפיוט' וללמוד על הפיוט.

  • נושא המערך::מעגל השנה, פיוט
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר