יחסי הורים וילדים - חלק ב'

יחסי הורים וילדים - חלק ב'

היחסים בתוך המשפחה הינם מורכבים וכוללים קשת רחבה של רגשות: החל מרגשות אהבה וכבוד ועד לתחושות כעס וחשש. בשיעור זה נלמד על חשיבותה של מצוות כיבוד הורים. נלמד סיפורים העוסקים ביחסים בין הורים וילדיהם ונבחן דרכם את יחסינו עם הורינו.

מטרות:

התלמידים ייבחנו יחסי הורים-ילדים בתוך משפחתם.
התלמידים ילמדו ממקורות העוסקים במצוות כיבוד הורים ויבינו כיצד מצווה זו תורמת למערכת יחסים טובה בתוך המשפחה.

מהלך שיעור:

יחידה ראשונה:
פתיח: תפזורת משפחתית-7 דק
לימוד משותף בכיתה- "כבד את אביך ואת אימך"-מצווה מעשרת הדברות -7 דק
לימוד בחברותות: "ויחי ההבדל הקטן" סיפור תלמודי.- 15 דק
אסיף: המחזה של הסיפור- 25 דקות


יחידה שנייה:
לימוד מונחה של המורה- כבוד מול כסף-15 דק
משימה בחברותות-10 דק
אסיף: משימת סיכום- 20 דק

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר