על סבים ונכדים – חלק ב

על סבים ונכדים – חלק ב

בשיעור זה נעמיק בהתבוננות ביחסינו עם הסבים והסבתות שלנו. נלמד על הקושי הכרוך בטיפול בהם, לעיתים. ונעמיק בתחושות וברגשות המורכבים שמלווים את הסבים והסבתות בהיותם נצרכים לסיועינו.

מטרות:

התלמידים יעמיקו את היכרותם עם סביהם וסבתותיהם ילמדו על חשיבות כיבוד הסב והסבתא.
התלמידים יתבוננו ביחסים הקיימים בין בני המשפחה לסבים והסבתות, במשפחותיהם.

מהלך שיעור:

פתיח: שיר "כדי להיות סבתא" דיון סביב השאלה: מי מהן היא הסבתא שלך?– 7 דק
לימוד בחברותות: ללמוד עם הנכדים– ר יהושוע ונכדו (מתוך התלמוד) - 20 דק
אסיף: דיון על התרומה ביחסים בינינו לבין סבינו וסבתנו, מה קיים ומה עוד היינו רוצים שיקרה?-20 דקות

הערה: על מנת לשמור על זכויות יוצרים יש בקבצים הפניה לשירים. לשיעור יש להביא את השיר המלא. כדי להיות סבתא\חגית בנזימן.

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר