תיק בית מדרש - מובילי חברותא בבית הספר

צילום: אילנה לוי

ב'כל ישראל חברים-מורשה' אנו רואים את הלמידה הבית מדרשית הדיאלוגית, ככלי חשוב במימוש כמה ממטרותיה החינוכיות והדידקטיות. לשם הנחלת כלי זה יש להנהיג קבוצת 'מובילי חברותא' שתסייע למורים בלמידה זו. מאמר זה עוסק בהכשרת 'מובילי חברותא בבית הספר.

תלמידים מובילי חברותא

אחת הבעיות המרכזיות בלמידה בימ"ד הינה, הקושי להגיב לכל קבוצות הלומדים בכיתה בו זמנית, דבר המביא לידי פגיעה באיכות הלימוד, וגורם למורים למעט בקיום למידה בימ"ד בכיתתם. על מנת לענות לצורך זה פיתחנו את המתודה של "מובילי חברותא", שנותנת מענה משמעותי לקשיים שצויינו לעיל.
תלמידים מובילי חברותא הינם תלמידים שמצטרפים לקבוצות הקטנות הלומדות למידה בית-מדרשית , ומשמשים כמנחיהן. מובילי החברותא מיועדים לפעול בעיקר בלמידה בית-מדרשית באירועים מיוחדים או בשיעורי בית מדרש בשגרה. מובילי חברותא מיומנים מאד יכולים גם לקיים פתיח ואסיף במסגרת הלמידה הבי"מ. 

תהליך ההכשרה לתלמידים מובילי חברותא

פירוט מלא בדבר הדרכים להכשרת מובילי החברותא תמצאו במסמך המצורף. לכל אחד מהשלבים אנו מציעים סדנא מתאימה הכוללת דפי הנחיה למורה ודפים לתלמידים.

תהליך ההכשרה כולל שלושה רכיבים עיקריים :
1. התנסות משמעותיות בלמידה בימ"ד לסדנא ליסודי לסדנא לעל-יסודי
2. הכרת המבנה של למידה בית מדרשית וההיגיון הפדגוגי שבה לסדנא
3. הקניית מיומנויות דיאלוגיות (הקשבה לחברי החברותא) לסדנא
4. הקניית מיומנויות הנחייה- תרגול בסימולציות התמודדות עם מצבים שונים בהנחיה לסדנא
ל
מאמר הרחבה על תפקיד המנחה ראו מאמרה של נאוה רוזנסר
לסיכום, ניתן לחלק לתלמידים את החוברית המצורפת ובה תמצות הדברים שעלו בכל הסדנאות 

  • נושא המערך::מנהיגות, בית מדרש
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו, כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר