בית מדרש ב - מבנה הלמידה הבית-מדרשית

צילום: פריץ כהן, לע"מ

יחידה זו היא השניה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו נעסוק בהמשגת שלבי הלימוד בבית מדרש, כדי שהתלמידים יוכלו להבין את מהלך הלימוד ולהוביל אותו בעצמם בהמשך הדרך. יחידה זו זהה לתלמידי בי"ס יסודי ועל-יסודי.

מטרה

רפלקציה על הלימוד והמשגת הפדגוגיה והמבנה של הלמידה הבימ"ד בה התנסו התלמידים.

מהלך הסדנא:

פתיח: העלאת חוויות מהלימוד
לימוד: על מקומו וחשיבותו של המוביל כמנחה בסוג למידה כזה, על הפדגוגיה.

לרשותכם כאן דף הנחיות למורה ודף לתלמידים, אותו יש לחלק בסוף הסדנא.
חזרה לתיק בית מדרש-מובילי חברותות בבית הספר

  • נושא המערך::מנהיגות, בית מדרש
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר