בית מדרש ד - התנסות מעשית בהובלת חברותא

צילום: אילנה לוי

יחידה זו היא הרביעית והאחרונה בסדרת שיעורים הבאים להנחיל לתלמידים את הלמידה הבית-מדרשית. ביחידה זו מובילי החברותא יובילו למידה קצרה בחברותא. בהתנסות זו הם אמורים להביא לידי ביטוי את התובנות שהם רכשו עד כה, ולקבל משוב מחבריהם.

מטרות:

התלמידים יתנסו בפועל בהובלת הלימוד וקבלת משוב בסביבה תומכת
התלמידים ישכללו את המיומנויות המעשיות בהובלת חברותא

מהלך היחידה

פתיח: הסבר מהלך היחידה
לימוד: חלוקה לשלשות – הובלת לימוד + משוב מהחברותות
אסיף: טיפים לדרך

לרשותכם כאן דף הנחיות למורה ודפים לתלמיד
חזרה לתיק בית מדרש-מובילי חברותות חברותות בבית הספר

  • נושא המערך::מנהיגות, בית מדרש
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר