ביקור חולים חלק ב'

ביקור חולים חלק ב'

ביקור חולים הוא ערך חשוב במורשת היהודית. המערך מאיר את הקושי הכרוך בביקור חבר בבית החולים לצד הערך הרב של עשייה זו, תוך כדי התבססות על המקורות. בנוסף המערך מציע הדרכה בסיסית לתלמיד כיצד לנהוג בביקור חולים בבית החולים.

מטרות

היכרות עם ערך ביקור חולים
יצירת בנק הצעות לביקור חולים ומתן הדרכה בנושא.

מהלך השיעור

פתיח:                  תמונות מעוררות דיון והמחזה, 10 דקות
                         כתיבה בעקבות שיר של יהודה אטלס, 10 דקות
לימוד בחברותות:     מצוות ביקור חולים, 20 דקות
                        לימוד מקורות בחברותא, 25 דקות
אסיף:                  יצירת 'בנק הצעות' לביקור חולים,   20 דקות

  • נושא המערך::קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ג-ד, כיתות ה-ו
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר