אורה ושמחה וששון - יוצאים לשמח

צילום: עינת אנקר, לע"מ

לפי אמרת חכמים "גדול תלמוד המביא לידי מעשה", בשיעור זה נעבור מלימוד לעשייה. לפניכם מהלך פעילות בקהילה, פעילות המגלמת עזרה לזולת, עבודת צוות, ועוד. 

מטרות:

1. התלמיד יקשר בין מקרא המגילה לבין המעשה החברתי..
2. התלמיד יתנסה בלקיחת אחריות חברתית באופן עצמאי ואקטיבי.
3. התלמיד יכיר את ה'אחר' בחברה וילמד להיות רגיש לצרכיו.

מהלך התכנית:

שיעור פתיחה: 45 דק- דיון בכיתה את מי אנו בוחרים לשמח וכיצד?
שיעורי תכנון- שיעור כפול- מחלקים את הכתה לשלוש קבוצות, כל קבוצה אחראית על:
מימון, הכרה עם האחר, והכנה של האירוע.
שיעור סיכום: 45 דק- מישוב הפעילות ומחשבות לשיפור ולשימור בשנה הבאה...

  • נושא המערך::מעגל השנה, קהילה של ערבות
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::עם קבצים מצורפים
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר