מה משמח אותנו?

צילום: לע"מ, נתן אלפרט

בפורים אנו חוגגים בשמחה את ההצלה מגזירת ההשמדה ואת 'נהפוך הוא' ממצוקה לישועה. בשיעור זה אנו בוחנים מה משמח אותנו בחיינו בעבר ובהווה, ואיך נוכל לשמוח כשנשמח אחרים.
זהו אחד מסדרת שיעורים שפותחו בכל ישראל חברים עבור רשת אליאנס לבתי הספר באירופה, במסגרת 'הפרוייקט האירופי'.

מטרות:

התלמידים יכירו את המקור לשמחת פורים
התלמידים יבחינו בין שמחה לבין הוללות
התלמידים יפתחו לרעיון ששמחה גדולה היא לשמח אחרים.

מהלך השיעור:

פתיח: א. צפיה באחד מהסרטונים המספרים על שמחה ציבורית גדולה או בתינוקת הצוחקת צחוק מדבק.
        ב: כל תלמיד יזכר ברגע שבו חש שמחה גדולה.
לימוד בחברותות: דף הלימוד המצורף – השמחה במגילה, מצוות פורים מחדשות את השמחה בכל דור ודור ועל השמחה בכלל חגי ישראל.
אסיף: דיון במליאה – מה משמח אותנו באמת? ואיך ראוי לחגוג את פורים? (כללי עשה ואל תעשה)

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט, כיתות י-י"ב
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר