ערבות הדדית במגילת אסתר

צילום: לע"מ, נתן אלפרט

במגילה נאמר שעם ישראל "מפוזר ומפורד בין העמים". כדי לתקן את הגזירה, מכנס מרדכי את היהודים לפעולה משותפת. בפירוד וכינוס בשעת צרה נעסוק בשיעור זה. מכאן ניתן להמשיך לשיעור "ערבות הדדית בפורים"
זהו אחד מסדרת שיעורים שפותחו בכל ישראל חברים עבור רשת אליאנס לבתי הספר באירופה, במסגרת 'הפרוייקט האירופי'.

מטרות:

התלמידים יתעמקו בנושא האחדות והפירוד במגילה
התלמידים יעסקו בנושא הערבות ההדדית בתוך הקהילה הקרובה (הכתה) והקהילה הרחבה יותר בה הם חיים
התלמידים יבחנו את שאלת האחדות והפירוד בימינו בין קהילות שונות ברחבי העולם

מהלך השיעור:

פתיח: סרטון או סיפור עם וסימולציה
לימוד בחברותות: דף הלימוד המצורף - מ"ישנו עם מפוזר ומפורד" ל "כנוס את כל היהודים"
אסיף: סיפורו של ארגון אליאנס המגלם ערבות הדדית בדורות האחרונים.

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר