מעבדות לחירות

צילום: יונינה, ויקיפדיה

ההגדה דורשת מכל אדם להרגיש 'כאילו הוא יצא ממצרים', כלומר השתחרר מעבדות. האם אנו באמת בני חורין? בשיעור זה נעיין בקטעים מההגדה, ובדברי הרב קוק, האומר שהחירות היא לא רק מעמד משפטי, אלא מצב תודעתי, החופש להיות אני עצמי. השיעור פותח עבור בתיה"ס באירופה עם 'אליאנס ובשיתוף ה'פרוייקט האירופי'.

 

מטרות:

התלמידים יבינו את הקטעים "עבדים היינו" ו"בכל דור ודור" שבהגדה ואת משמעות שיעבוד מצרים והשחרור מימנו.
התלמידים יבחנו את מושגי החירות והשיעבוד בחייהם, ויחשבו כיצד יוכלו להשתחרר משעבוד.

מהלך השיעור:

פתיח: הקרנת פתיחת הסרט 'זמנים מודרניים' של צ'ארלי צ'פלין, או התבוננות בדמויות שונות שבדף הלימוד. מי מביניהן הוא בן חורין? או שאלון אישי המצורף
לימוד: דף הלימוד המצורף
אסיף: דיון על דברי הרב קוק ושאלון אישי – האם אתה חופשי (מצורף)

הערכה כוללת: מערך שיעור למורה, דף לימוד, דף תמונות, שאלון אישי

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::שעה וחצי

מדיה

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר