ברך את מדינת ישראל

אורן פלס. פיקיוויקי

תפילה מיוחדת חוברה לשלום המדינה בשנותיה הראשונות, תפילה המדברת בלשון התפילות הקדומות ומבקשת על שלומה של המדינה הצעירה.
בשיעור זה נבקש להבין את הברכות והמשאלות שנאמרות בתפילה ונזמין את התלמידים להוסיף בקשות וברכות משל עצמם.
השיעור פותח במסגרת 'חברות' שיעורי חגים לבתי הספר באירופה במסגרת ה'פרוייקט האירופי ורשת אליאנס.

מטרות

- התלמידים יבינו את התפילה.
- התלמידים יבחנו את יחסם למדינה ולערכיה.

מהלך השיעור

פתיח: צפיה בסרטו 'ישראל שלי' של בית התפוצות, דיון קצר וכתיבת ברכות אישיות.
לימוד: עבודה עם דף הלימוד המצורף.
אסיף: שמיעת התפילה בסרטון, דיון על התפילה ומקומה ושיתוף בברכות האישיות שהתלמידים כתבו.

  • נושא המערך::מעגל השנה
  • מותאם ל::כיתות ה-ו, כיתות ז-ט
  • קבצים מצורפים::מערך שיעור
  • משך השיעור::45 דקות

כתוב תגובה

הערות בעניין תגובות באתר